Socialutskottet vill ha särskild lag för ledsagning

Dessutom vill utskottet utreda finansieringsmodellen för assistansersättningen. 

Socialutskottet uppmanar regeringen att se över förutsättningarna för att göra insatsen ledsagning för personer med synnedsättning avgiftsfri. I ett tillgännagivande som oppositionspartierna och Sverigedemokraterna röstat för uppmanar utskottet även regeringen att se över förutsättningarna för att reglera insatsen ledsagning i en särskild lag. 

I ett annat tillkännagivande föreslår samma utskottsmajoritet ändringar som berör schablonbeloppet för assistansersättning. Bland annat vill man att regeringen årligen redovisar hur beloppet har räknats fram. 

Dessutom anser utskottet att regeringen snarast bör tillsätta en utredning med målet att ta fram en långsiktigt hållbar finansieringsmodell för assistansersättningen som bättre tar hänsyn till olika utförares faktiska kostnader.

Moderaterna, Kristdemokraterna och Liberalerna i utskottet reserverade sig mot båda tillkännagivandena. 

ANNONS Ruta med text och en bild. Bilden föreställer ett omslag av tidningen funktionshinderpolitik. Texten lyder: Vill du läsa mer? Bli prenumerant!

Riksdagen debatterar och beslutar om förslagen den 12 juni.