Socialutskottet vill ha lagändring om hemtjänst i sommarstugan

Majoriteten i riksdagens socialutskott uppmanar regeringen att ta fram en lag som tillfälligt ger kommuner rätt att neka hemtjänst till personer som bor i sina fritidsbostäder.

Flera kommuner på Västkusten har meddelat att de inte vill ge hemtjänst till sommargäster under pandemin. (Foto: Martin Wahlborg/Istock)

Majoriteten i riksdagens socialutskott uppmanar regeringen att ta fram en lag som tillfälligt ger kommuner rätt att neka hemtjänst till personer som bor i sina fritidsbostäder.

En majoritet av utskottet bestående av Moderaterna, Sverigedemokraterna, Kristdemokraterna och Centerpartiet uppmanar nu regeringen att skyndsamt ta fram ett lagförslag som ger kommuner rätt att neka hemtjänst till personer som är på kortare besök i kommunen.

Lagen ska vara tillfällig och underlätta för kommuner som har ansträngd situation i omsorgen under covid-19-pandemin. 

ANNONS Ruta med text och en bild. Bilden föreställer ett omslag av tidningen funktionshinderpolitik. Texten lyder: Vill du läsa mer? Bli prenumerant!

»I flera kommuner är läget när det gäller personalförsörjningen inför sommaren mycket ansträngt. Mot denna bakgrund ser utskottet ett behov av ett tillfälligt undantag från vistelsekommunens skyldighet att verkställa bosättnings- kommunens beslut om socialtjänstinsatser.«, skriver utskottet. 

Ledamöterna från Socialdemokraterna, Vänsterpartiet, Liberalerna och Miljöpartiet reserverar sig mot beslutet. Partierna anser att frågan om hemtjänst för tillfälligt boende kan lösas genom dialog mellan de aktuella kommunerna.

– Människor måste få bestämma själva vad de gör under ansvarstagande. Att inte ha frihet att röra sig under säkrast möjliga förhållanden och att inte kunna använda sin egendom är mot de liberala värderingarna. Frågan borde kunna lösas mellan hemkommunens socialtjänst, den enskilde och fritidskommunen utan en frihetsbegränsande lagändring, säger Liberalernas äldrepolitiska talesperson Barbro Westerholm i ett pressmeddelande. 

Läs betänkandet från socialutskottet (2019/20: SoU24)