Snabbare myndighet gav inte fler jobb

Arbetsförmedlingen har blivit snabbare på att hjälpa arbetssökande med funktionsnedsättning och bättre på att ställa krav på tillgänglighet. Men andelen arbetssökande som går till jobb har inte ökat.

Arbetsförmedlingen har blivit snabbare på att hjälpa arbetssökande med funktionsnedsättning och bättre på att ställa krav på tillgänglighet. Men andelen arbetssökande som går till jobb har inte ökat.
Arbetsförmedlingen har sedan 2011 jobbat mot fyra delmål inom strategin för funktionshinderpolitiken. Två av dem handlar om myndighetens interna arbete. Dels ska handläggarna bli snabbare på att konstatera att en arbetssökande har en funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga och dels ska myndigheten bli bättre på att ställa krav på tillgänglighet vid upphandling av arbetsmarknadsåtgärder. Båda dessa mål är uppnådda meddelar Arbetsförmedlingen i sin slutrapport.
Lika bra går det inte när det gäller de delmål som handlar om att människor faktiskt ska komma i arbete. Andelen personer med en funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga som får en anställning eller utbildning låg 2015 på samma nivå som i början av strategiperioden. Och andelen personer under 30 år med en funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga som har fått en anställning eller utbildning har minskat något jämfört med nollvärdet.
Att målen om att fler personer som gå till arbete och utbildning inte nås förklarar Arbetsförmedlingen med att de till viss del ligger utanför myndighetens kontroll. Attityder i samhället tillsammans med arbetsgivares krav på specifik utbildning och erfarenhet och en negativ inställning till att anställa personer som kräver anpassning av arbetsplatsen anges som hinder för en positiv utveckling.
Här finns hela slutrapporten från Arbetsförmedlingen
 
Här är Arbetsförmedlingens fyra delmål:
1. Andelen personer med en funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga som får en anställning eller utbildning ska årligen öka under perioden.
2. Andelen ungdomar, under 30 år, med en funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga som får en anställning eller utbildning ska årligen öka under perioden.
3. Arbetsförmedlingen ska, med säkerställd kvalitet i arbetet, förkorta tiden från att en arbetssökande blir inskriven vid Arbetsförmedlingen till att en funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga är identifierad och registrerad. Den genomsnittliga tiden från det att en arbetssökande är aktualiserad på Arbetsförmedlingen till att en funktionsnedsättning är registrerad ska minska med cirka 10 dagar per år under perioden 2011–2016.
4. Vid Arbetsförmedlingens upphandling av arbetsmarknadspolitisk verksamhet ska krav på tillgänglighet alltid ställas i förfrågningsunderlag och finnas med i avtal.