Ny dom: Sminkning inget grundläggande behov

Hjälp med sminkning är inte ett grundläggande behov för personlig assistans. Det slår Högsta förvaltningsdomstolen fast i en ny dom.

En närbild på ett ansikte där någon målar med en penna på ögonlocket.
Sminkning ingår inte i personlig hygien, anser Högsta förvaltningsdomstolen. (Foto: Antonio Diaz/Adobe Stock)

Hjälp med sminkning är inte ett grundläggande behov för personlig assistans. Det slår Högsta förvaltningsdomstolen fast i en ny dom.

För att få statlig assistansersättning krävs ett hjälpbehov på minst 20 timmar i veckan inom de områden som klassa som grundläggande behov. Det handlar om bland annat om hjälp med personlig hygien, måltider och kommunikation. Dessutom ska behoven vara av integritetskänslig karaktär.

I ett aktuellt fall har Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) prövat frågan om hjälp med sminkning är en del av det grundläggande behovet personlig hygien.

HFD konstaterar att personlig hygien inte är definierat i lagens förarbetet. Istället hänvisar man till att hygien i normal språklig användning handlar om »avlägsnande av smuts och ohälsosamma ämnen från människans omgivning eller från människan själv«.

ANNONS Ruta med text och en bild. Bilden föreställer ett omslag av tidningen funktionshinderpolitik. Texten lyder: Vill du läsa mer? Bli prenumerant!

Domstolen menar att det inte finns något i förarbetena som talar för att personlig hygien avser något annat än den normalspråkliga. Tvärtom, menar domstolen, att skrivningar som »klara sig hygien« eller »sköta sin hygien« talar emot att sminkning ingår i begreppet.

Att inte kunna sminka sig kan inte sägas innebära att man inte klarar eller kan sköta sin hygien, skriver HFD i domen.

I det aktuella fallet innebär domstolens beslut att en kvinna som åberopat hjälp med sminkning för att få rätt till personlig assistans inte når upp till 20-timmarsgräsnen. Hon har därför inte rätt till assistansersättning.

Här kan du läsa domen från HFD