Slutanmält hos DO

Diskrimineringsombudsmannen (DO) slutar att ta emot anmälningar om diskriminering. I fortsättningen får den som vill uppmärksamma diskriminering istället lämna ett tips eller ett klagomål till myndigheten.

Illustration: Fem personer med olika utseende men med var sin portfölj står på rad. Ovaför deras huvuden finns rutor där bara den vita mannen utan funktionsnedsättning får en markering för godkänt.
Illutstration: Aleutie/Adobe stock

Diskrimineringsombudsmannen (DO) slutar att ta emot anmälningar om diskriminering. I fortsättningen får den som vill uppmärksamma diskriminering istället lämna ett tips eller ett klagomål till myndigheten.

Enligt DO handlar det om en begreppsförändring som tydligare återspeglar det arbetssätt som myndigheten har haft sedan flera år tillbaka.

Tips och klagomål kan även handla om fler saker än att någon upplever sig vara utsatt för diskriminering. Enligt DO kan begreppen och användas när det finns risk för diskriminering eller brister i arbetet med att förebygga diskriminering hos en arbetsgivare eller utbildningsanordnare. 

I praktiken gör DO ingen skillnad DO på begreppen tips och klagomål i sitt arbete. Den som vill lämna tips och klagomål till DO kan använda ett formulär på myndighetens hemsida. 

ANNONS Ruta med text och en bild. Bilden föreställer ett omslag av tidningen funktionshinderpolitik. Texten lyder: Vill du läsa mer? Bli prenumerant!