Skolor brister i särskilt stöd

Fyra av tio skolor får kritik av Skolinspektionen. Samtidigt anmäler fler än någonsin brister i det särskilda stödet.

Fyra av tio skolor får kritik av Skolinspektionen. Samtidigt anmäler fler än någonsin brister i det särskilda stödet.
Under 2015 har Skolinspektionen granskat 775 grund- och gymnasieskolor hos sammanlagt 295 huvudmän runt om i landet. Av dessa får fyra av tio kritik för sitt arbete med extra anpassning och särskilt stöd. Det visar myndighetens årssammanställning.
Enligt Skolinspektionen handlar det till exempel om att elevernas behov inte utreds tillräckligt fort när det blir tydligt att de anpassningar skolan gjort inte är tillräckliga.
Samtidigt fortsätter anmälningarna om brister i det särskilda stödet att strömma in till Skolinspektionen. Förra året gjordes nästan tusen anmälningar om brister i särskilt stöd. Det gör området till det näst mest anmälda under 2015.