Skatteavdraget för jobbresor kan förändras

Personer med funktionsnedsättning får specialregler även i fortsättningen, men förslaget om avskaffat reseavdrag kan ge minskade skattelättnader för den som behöver ta bilen till jobbet.

Bilar i stadstrafik. Bilden är tagen i motljus med en lågt stående sol.
Förutsättningarna för jobbresor blir annorlunda om reseavdraget försvinner. (Foto: Kichigin19/Adobe Stock)

Personer med funktionsnedsättning får specialregler även i fortsättningen, men förslaget om avskaffat reseavdrag kan ge minskade skattelättnader för den som behöver ta bilen till jobbet.

Idag gör ungefär 900 000 svenskar skatteavdrag för bilresor till och från jobbet. Ett nytt förslag från en statlig utredning kan innebära att det antalet minskar rejält. 

Reseavdragskommittén har på uppdrag av regeringen jobbat fram ett nytts system för subventioner till dem som måste ta bilen till jobbet. Det nya systemet blir i många fall mindre generöst än dagens. Bland annat vill utredningen att avståndet mellan bostad och arbetsplats vara minst 30 kilometer enkel väg. Enligt kommitténs beräkningar kommer mellan 150 000 och 200 000 personer färre att kunna ta del av förmånen. 

Förslaget får också konsekvenser för personer med funktionsnedsättning som behöver bil för att ta sig till jobbet. En grupp som i dag har mer generösa regler för reseavdragen. Utredningen uppskattar att ungefär 8000 personer gör bilavdrag på grund av sjukdom eller funktionsnedsättning.

ANNONS Ruta med text och en bild. Bilden föreställer ett omslag av tidningen funktionshinderpolitik. Texten lyder: Vill du läsa mer? Bli prenumerant!

Enligt det nya förslaget ska det finnas specialregler för personer med funktionsnedsättning även i fortsättningen. Konkret innebär det att skattereduktion ska ges redan för den del av avståndet som enkel väg överstiger 10 kilometer. Maxgränsen för resorna blir också längre än för andra resenärer.

Detta betyder enligt utredningen att de flesta som gör reseavdrag för sjukdom eller funktionsnedsättning får en liknande skattelättnad som idag. Undantaget är de som har en högre marginalskatt eller begär ett högre bilavdrag än 1, 85 kronor per kilometer. Om förslaget blir verklighet får dessa personer mindre skattelättnader än idag.

Idag finns ingen formell nedre gräns avståndet mellan bostad och arbete. Men eftersom att det går att få avdrag för kostnader som överstiger 11000 kronor per år krävs ett avstånd på mellan 7 och 13 kilometer enkel väg. Kommittén menar därför att deras föreslagna gräns på minst tio kilometer är väl avvägt. 

FAKTA Föreslaget om skattelättnader för resor till arbetet

  • Dagens skatteavdrag ersätts av en skattereduktion för resor till och från arbetet. Till skillnad från avdrag som ger mer pengar tillbaka till den som har hög inkomst (och därmed betalar högre andel av inkomsten i skatt) är reduktionen lika mycket värd oavsett inkomst. 
  • Skattereduktionen blir enligt förslaget 60 öre per kilometer (6 kronor per mil) oavsett färdmedel. Nivån motsvarar ett avdrag på 18,50 kronor per mil.
  • Skattereduktion kan man få för den del av resorna till och från arbetet som är längre än 30 kilometer enkel väg. För personer med funktionsnedsättning eller sjukdom är den nedre gränsen 10 kilometer.