Skatteavdrag för välgörenhet ökar

De totala skatteavdragen för gåvor till välgörande ändamål ökade med 36 procent förra året. Och i år utökas avdragsmöjligheterna till att även gälla social hjälpverksamhet.

De totala skatteavdragen för gåvor till välgörande ändamål ökade med 36 procent förra året. Och i år utökas avdragsmöjligheterna till att även gälla social hjälpverksamhet.
761 000 personer gav förra året gåvor till någon av de 66 organisationer som Skatteverket har godkänt som mottagare av avdragsgilla gåvor. Totalt skänktes 1,3 miljarder kronor.
Sedan 2012 är det möjligt för privatpersoner att få avdrag för gåvor till organisationer som bedriver ”hjälpverksamhet bland behövande”. Skattereduktionen är max 1500 kronor och mottagaren av gåvan måste vara godkänd av Skatteverket. Dessutom måste gåvan bestå av pengar och vara minst 200 kronor per tillfälle och minst 2000 kronor per år.
I år har avdragsmöjligheterna utvidgats till att även öppna för stöd till social hjälpverksamhet, vilket innefattar insatser till personer med funktionsnedsättning. En förändring som bland annat väckt oro hos DHR.
Syftet med avdrag är att stärka den ideella sektorn.