SD: Mer pengar till assistentlöner

Höjd garantinivå för sjukersättning och mer pengar till löneutveckling för personliga assistenter är inslag i Sverigedemokraternas budgetmotion

Kollage av två bilder. En föreställer sedlar i olika valörer, den andra visar riksdagshuset.
(Foto: Kollage Adobe stock)

Höjd garantinivå för sjukersättning och mer pengar till löneutveckling för personliga assistenter är inslag i Sverigedemokraternas budgetmotion.

Precis som Vänsterpartiet vill Sverigedemokraterna höja garantinivån för sjukersättningen. I sin budgetmotion för 2020 budgeterar partiet för en höjning på 300 kronor i månaden.

SD vill dessutom höja taket för bostadstillägg för den som har sjukersättning till 6000 kronor i månaden. 

Liksom Kristdemokraterna ser SD regeringens uppräkning av timschablonen för personlig assistans som ett problem. Regeringens höjning på 1,5 procent når inte upp till nivån i löneutvecklingen, konstaterar SD och avsätter 1,3 miljarder extra för åren 2020-2022.

ANNONS Ruta med text och en bild. Bilden föreställer ett omslag av tidningen funktionshinderpolitik. Texten lyder: Vill du läsa mer? Bli prenumerant!

SD vill samtidigt ta bort undantaget som gör det möjligt för människor som invaderat till Sverige att tillgodoräkna sig  tid i hemlandet när de ansöker om sjukersättning. Ett förslag som kan ge betydligt lägre ersättning för enskilda individer.