Sänkt skatt på sjukersättning

Skillnaden i beskattning mellan sjuk- och aktivitetsersättning och arbetsinkomster ska tas bort. Det kommer regeringen att föreslå i sin kommande budgetproposition för 2022.

Enligt regeringen betalar en person med sjuk- eller aktivitetsersättning i genomsnitt cirka 10 000 kronor mer per år i inkomstskatt jämfört med en person med samma inkomstnivå som jobbar. Ett faktum som har genererat mycket kritik under lång tid. 

Nu utlovar regeringen ett förslag som ska eliminera skillnaden från och med 1 januari 2022. I budgetproposition för 2022 föreslår regeringen också att skattereduktionen för förvärvsinkomster ökar med 1320 kronor och ska gälla lika för inkomster som lön, pension eller sjuk- och aktivitetsersättning. 

För en person med sjukersättning på  drygt 150 000 kronor ska förslaget innebära sänkt skatt med 12 800 kronor om året, uppger regeringen.