Sänkt prognos för bilstödet – igen

Försäkringskassan sänker årets prognos för det statliga bilstödet. Pandemin tros vara orsaken.

I sin senaste uppskattning räknar myndigheten med att använda 138 miljoner av de 263 miljoner kronor som riksdagen har anslagit till stödet. 

Det är en minskning med 12 miljoner kronor jämfört med prognosen i februari.  

Prognosen pekar nu på att användningen av bilstödet landar på samma nivå som förra året. Detta trots att Försäkringskassan har räknat med stigande utgifter till följd av den lagändring som gjordes hösten 2020. Ändringen innebar bland annat möjligheten att få bidrag för ytterligare några anpassningar samt att nivåerna i två av tilläggsbidragen blev högre. 

Försäkringskassan gissar att pandemin kan ha påverkat människors möjligheter att köpa en anpassad bil. Detta eftersom att ett köp med bilstöd innebär att den som söker måste ha många kontakter med både myndigheter och bilföretag. Något som har varit svårt att få till under pandemiåren. 

ANNONS Ruta med text och en bild. Bilden föreställer ett omslag av tidningen funktionshinderpolitik. Texten lyder: Vill du läsa mer? Bli prenumerant!

Att prognoserna för bilstödet har inte varit ovanligt på senare år. Förra året betalade myndigheten visserligen ut mer pengar i stöd än bottenåret 2018, men samtidigt var antalet mottagare av bilstöd under 2021 det lägsta på över tjugo år.

Inte heller för de kommande åren räknar Försäkringskassan att utbetalningarna av bilstöd kommer att öka nämnvärt.