Nya bottennoteringar i bilstödet

Antalet mottagare av bilstöd var förra året det lägsta på över tjugo år.

Det statliga bilstödet har krympt avsevärt under senare år. Sedan lagändringen 2017 har ansökningarna till Försäkringskassan minskat och utbetalningarna av de olika bidragen har följt efter. Ny statistik från Försäkringskassan visar att utvecklingen nedåt fortsatte under 2021 och syns i de flesta bidragsformer. 

Totalt fick 1100 personer ta del av bilstödet under 2021. Minskningen jämfört med året innan är mindre än hundra personer, men siffran är ändå den lägsta under de drygt tjugo år som statistiken omfattar. 

500 personer fick under 2021 grundbidrag till inköp av en bil. Även här är minskningen liten jämfört med 2020, men bara 2018, året efter att lagen ändrades, fick färre ta del av bidraget. 

Den största nedgången finns i antalet mottagare av anpassningsbidrag, som betalas ut till den som behöver bygga om sin bil för att kunna använda den. Här är utvecklingen till stor del en direkt följd av lagändringen 2017 som syftade till att fler skulle köpa bilar som går att använda utan anpassning. 

ANNONS Ruta med text och en bild. Bilden föreställer ett omslag av tidningen funktionshinderpolitik. Texten lyder: Vill du läsa mer? Bli prenumerant!

2021 fick 790 personer ta del av anpassningsbidraget. En nedgång med ett hundar personer jämfört med året innan, men samtidigt mer än en halvering jämfört med antalet mottagare åren innan lagändringen. 

Även antalet mottagare av de olika tilläggsbidragen som infördes 2017 har fallit tillbaka. Efter en topp 2019 minskade antalet mottagare för samtliga tre tilläggsbidrag i fjol. Detta trots att en lagändring i oktober 2020 gjorde bidragen mer generösa. 

Totalt minskade Försäkringskassans utbetalningar av bilstöd med nästan sju miljoner kronor under 2021. Sammanlagt betalade myndigheten ut lite mindre än 120 miljoner kronor. Det är mindre än hälften av det belopp som Riksdagen har avsatt i budgeten för bilstödet.

Läs mer: Här finns statistiken för bilstöd