Samlat krav: Höj lönebidraget

Om nivån inte höjs riskerar lönebidraget att förlora sitt syfte, menar Handikappförbunden och Lika unika i ett gemensamt utspel.

Portätt Ingrid Burman
Ingrid Burman är ordförande i Handikappförbunden

Om nivån inte höjs riskerar lönebidraget att förlora sitt syfte, menar Handikappförbunden och Lika unika i ett gemensamt utspel.
”Den nuvarande regeringen ska inte få smita undan”, skriver Ingrid Burman och Bengt Olsson, ordförande i respektive samarbetsorganisation, i en debattartikel i tidningen Arbetet.
Sedan 2007 har taket för lönebidraget legat stilla på 16700 kronor i månaden. Det innebär att arbetsgivarna i många fall inte får den kompensation för det produktionsbortfall som lönebidraget är tänkt att ge.
Porträtt Bengt Olsson
Bengt Olsson är ordförande i Lika Unika

Krav på att taket ska höjas har rests vid flera tillfällen under de senaste åren. Funkautredningen som lämnade sitt slutbetänkande 2012 kom fram till att ytterst få arbetsgivare komenserades fullt ut och föreslog att taket skulle höjas till 19800 kronor. Även riksdagen har tryckt på regeringen i frågan liksom Arbetsförmedlingen och arbetsgivarorganisationer.