»Samhället förstår inte att det här händer«

Kunskapen om sexuellt våld mot personer med funktionsnedsättning måste bli bättre, anser Madelen Löw.  

Porträtt av Madelen Löw
Madelen Löw har startat organisationen We Rise Again.

Madelen Löw slåss för att kunskapen om sexuellt våld mot personer med funktionsnedsättning ska bli bättre.
– Är man beroende av rullstol eller är synskadad blir man många gånger mer utsatt. Under åren har det gjorts flera utredningar som konstaterar att det här är ett samhällsproblem. Men om det nu är ett samhällsproblem, varför pratar vi inte om det?
Madelen Löw talar utifrån egen erfarenhet. Som ung blev hon själv utsatt och hade svårt att veta hur hon skulle hantera upplevelsen.
– Jag trodde inte att det var någon annan än jag som hade råkat ut för detta, så jag berättade inte för någon.
För att förändra situationen har hon startat organisationen We rise again som riktar sig specifikt till människor med funktionsnedsättning som på något sätt blivit utsatta för sexuellt våld. Hon menar att det behövs en dedikerad organisation som synliggör problemet och sprider kunskap till olika aktörer i samhället som habiliteringar, LSS-boenden och färdtjänsten.
– Situationen är annorlunda när vi blir utsatta än när en person utan funktionsnedsättning blir det. Även om det är lika illa, så är det en mer utsatt situation när man är beroende av andra människor.
Ett av organisationens viktigaste mål är att få fram statistik över hur vanligt förekommande det är med sexuellt våld mot personer med funktionsnedsättning. Idag finns ingen särskild brottskod för sexuellt våld mot just personer med funktionsnedsättning, något som Madelen Löw menar är ett problem.
– Om jag skulle anmäla en våldtäkt till polisen idag så noteras det som ett misstänkt brott mot vilken kvinna som helst. Utan brottskod blir det som att vi inte finns och då är det som att det vi char råkat ut för inte har hänt. Vi måste öka kunskapen och ta fram bevis och statistik på att det här händer.
Kunskapen behövs för att synliggöra att även personer med funktionsnedsättning utsätts för sexuellt våld och kunna göra något åt det, menar Madelen Löw.
– Min magkänsla säger att detta händer alldeles för mycket och mycket oftare än vi tror. Men de flesta jag möter tror inte att det förekommer.