Socialstyrelsen: Barn bör ha andra assistenter än föräldrar

Assistansberättigade ungdomar bör inte bara ha familjemedlemmar som assistenter, anser Socialstyrelsen och föreslår att lagen ses över.

Assistansberättigade ungdomar bör inte bara ha familjemedlemmar som assistenter, anser Socialstyrelsen och föreslår att lagen ses över.
”Flertalet ungdomar som enbart har anhöriga som assistenter skulle gagnas av att även ha externa assistenter”, skriver Socialstyrelsen i en rapport till regeringen där man varnar för att dagens regler försvårar för barn och unga att frigöra sig och bli självständiga vuxna.
Idag är det möjligt för egna arbetsgivare att bara anställa familjemedlemmar, som de delar hushållsgemenskap med, som personliga assistenter. Detta kan leda till negativa inlåsningseffekter för barn och ungdomar, anser Socialstyrelsen och uppmanar regeringen att se över lagändringen som genomfördes förra året.
Effekterna kan bli att sociala aktiviteter med jämnåriga barn försvåras och att familjen blir mindre benägen att låta barnet flytta hemifrån, skriver myndigheten i rapporten.
Socialstyrelsen föreslår flera åtgärder för att stärka självständigheten hos de barn och ungdomar som har anhöriga som assistenter. De bör till exempel också ha externa assistenter och kommunerna uppmanas att bevilja andra insatser, som till exempel korttidsboende, för att främja barnens frigörelse.
Myndigheten efterlyser därtill fler stödinsatser till föräldrar till barn med funktionsnedsättning. Det finns en risk att barnen far illa om inte när föräldrarna inte får tillräckligt stöd från samhället, menar Socialstyrelsen och föreslår att frågan utreds närmare.