Så vill SKR stoppa hemtjänst i sommarstugan

Hemkommunerna ska avslå begäran om hemtjänst i fritidshuset. Hemtjänstanvändare har ingen reglerad rätt till hemtjänst på annan ort, uppger organisationen Sveriges kommuner och regioner (SKR).

En röd stuga med vita knutar ligger inbäddad i grönska  alldeles bredvid kusten. I bakgrunden syns en segelbåt med spinnaker passera en lite fyr. Himmelen är blå.
Hemtjänst i sommarstuga kan vara utom räckhåll. (Foto: Photomick/istock)

Hemkommunerna ska avslå begäran om hemtjänst i sommarstugan. Hemtjänstanvändare har ingen reglerad rätt till hemtjänst på annan ort, uppger organisationen Sveriges kommuner och regioner (SKR).

Kommuner som nekar hemtjänst till sommargäster bryter mot lagen. Det slog förvaltningsrätten i Göteborg fast för några veckor sedan efter att Falkenbergs kommun nekat en kvinna hemtjänst i hennes fritidshus. Kommunen är en av flera som meddelat att de till följd av coronakrisen inte kan ge hemtjänst till personer som bor tillfälligt i kommunen. 

SKR har vid flera tillfällen uppmanat regeringen att lägga fram ett förslag om tillfälligt stopp för hemtjänst i annan komun än den där man är folkbokförd. Regeringen har dock valt att inte gå organisationen till mötes. Visserligen har socialminister Lena Hallengren (S) uppmanat människor att inte ansöka om hemtjänst i annan kommun, men någon lagändring är inte på gång.

Nu har SKR istället tagit fram ett alternativt arbetssätt för att stoppa hemtjänst i sommarstugor och andra fritidsbostäder under coronaepedemin. När sommarkommunerna inte kan säga nej till hemtjänst för gäster ska beslutet istället tas av hemtjänstanvändarnas hemkommuner. Enligt SKR har användaren »ingen reglerad rätt att få sin hemtjänst utförd av en annan kommun«. Enda sättet att få rätt till hemtjänst i fritidshuset är om hemkommunen begär det av kommunen där fritidshuset ligger. Hemkommunen har dock möjlighet att inte bevilja sina invånare hemtjänst i annan kommun, uppger SKR. 

ANNONS Ruta med text och en bild. Bilden föreställer ett omslag av tidningen funktionshinderpolitik. Texten lyder: Vill du läsa mer? Bli prenumerant!

SKR uppger att de har haft kontakt med ett flertal kommuner, inklusive storstadskommunerna, som enligt organisationen säger att de kan hantera ansökningar om hemtjänst i sommarstugan på detta sätt, trots att det inte är förenligt med lagens intentioner.

FAKTA Hemtjänst i annan kommun
Enligt bland annat socialtjänstlagen är det möjligt för en hemtjänstanvändare att under en kortare tid få sin hemtjänst utförd i en annan kommun. Det är då hemkommunen som står för kostnaden men besökskommunen som ansvarar för utförandet. 
Enligt SKR har ett 60-tal kommuner meddelat att de inte ger hemtjänst till personer från andra kommuner under coronakrisen. Orsaken är rädsla för smittspridning och brist på personal.