Så vill oppositionen sänka kraven på tillgänglighet

Undantag från hisskrav vid ombyggnationer och norska regler för studentbostäder ska ge ökad bostadsproduktion, menar Moderaternas bostadspolitiska talesperson.

porträtt av Ewa Thalen Finne
Ewa Thalén Finné är bostadspolitisk talesperson för Moderaterna (foto: Riksdagen)

Undantag från hisskrav vid ombyggnationer och norska regler för studentbostäder ska ge ökad bostadsproduktion.
I förra veckan presenterade de fyra allianspartierna, Moderaterna, Liberalerna, Centerpartiet och Kristdemokraterna en rad förslag till förändrade byggregler för att den galopperande bostadsbristen. I en debattartikel i Aftonbladet krävde partiernas bostadspolitiska talespersoner förändringar av allt från planprocesser och regler för överklagande till justerade bullernivåer. Dessutom ställdes krav på förändringar av, vad artikelförfattarna kallade, stelbenta tillgänglighetsregler.
–  I dagens krissituation måste det vara möjligt att vid ombyggnation göra undantag för hisskravet, både för att snabba upp processen och göra det billigare, eftersom att många upplever att hyreshöjningarna blir väldigt stora, säger en av artikelförfattarna, Moderaternas bostadspolitiska talesperson Ewa Thalén Finné till Funktionshinderpolitik.
– Det andra som vi tycker är viktigt är att vi verkligen möjliggör att man bygger på vindar, tak och terasser och liknande utan att det ställs krav på hiss.
När är hisskravet ett problem vid ombyggnation?
– Det är ett problem emellanåt i hus där man har svårt att få in en hiss utan att ta bort andra lägenheter. Sedan är det kanske ännu mer ett problem när man bygger om lokaler och hus där det tidigare har varit annan verksamhet.
Det finns ju redan idag ett undantag för nya vindslägenheter upp till 35 kvadratmeter, vill ni inte ha några krav på hiss när man bygger på vind?
– Nej, vi tycker inte det. Vi tycker att man ska inventera alla ytor för att se om det finns möjligheter att bygga. Är det någon som vill bygga på en vind, terass eller på ett tak så måste vi bejaka en sådan tillbyggnad.
Det finns ju samtidigt beräkningar som visar att samhället har mycket att tjäna på att fler hus blir tillgängliga när fler äldre kan bo kvar hemma istället för att flytta till äldreboende. Kan inte det vara ett argument för att det kommer in fler hissar i husen?
– Utifrån ett större perspektiv kan det det, men för en fastighetsägare med ett hus som behöver byggas om kan ett hisskrav ställa till det. Än mer blir det så när man bygger om lokaler och fastigheter som inte har varit bostäder tidigare. Sedan tror jag att väldigt många ändå ser en vinst i att sätta in en hiss, men det finns de som pekar på det här som en problem och då vill vi gå in och möta det.
I höstas föreslog den statliga utredaren Ewa Samuelsson ett statligt hissbidrag för att tillgängliggöra bostäder som i dag saknar hiss och där det bor många äldre. Kan samhället ta ett ansvar här för att minska kostnaden för den enskilde fastighetsägaren?
– Vi har sett utredningen och håller på att titta på den. Samtidigt har vi haft ett statligt hissbidrag under ett år (2004 reds anm) och det blev väldigt få hissar av det så jag vet inte om det är lösningen. Men det kan ju finnas andra lösningar.
Förutom undantag från hisskraven vill Ewa Thalén Finné även sänka tillgänglighetskraven för studentbostäder.
– När det gäller studentbostäder måste det gå att göra undantag så som man gör i Norge, det vill säga att samtliga lägenheter inte är fullt tillgängliga utan endast besökstillgängliga och sedan är några lägenheter som är fullt tillgängliga, säger Ewa Thalén Finné.
Hon menar också att de minskade tillgänglighetskraven som partierna föreslår inte påverkar tillgången till tillgängliga lägenheter. Inte heller vill hon se några förändringar av tillgänglighetskraven för nyproduktion.
– I dagens krissituation behöver väga de olika regelverken spot varandra för att möjliggöra att det byggs mer. Det här är ju lägenheter på marginalen. I år byggs det ungefär 40 000 lägenheter i flerfamiljshus i nyproduktion och nyproduktion är ju idag tillgänglig. Så den stora massan nya bostäder är tillgängliga, säger Ewa Thalén Finné.