Så vill demokratiutredaren öka delaktigheten

Politiska beslut via internet och tillgängliga lokaler för politiskt arbete är några förslag som demokratiutredningen lägger fram i januari.

Politiska beslut via internet och tillgängliga lokaler för politiskt arbete är några förslag som demokratiutredningen lägger fram i januari, skriver tidningen Aiai Magasinet.
– Om man vill bli invald i politiska församlingar – där funktionshindrade i dag är underrepresenterade – kräver det tillgänglighet till partiernas lokaler vilket ibland kan vara mycket besvärligt. Vi föreslår därför att kommunerna ska tillhandahålla tillgängliga lokaler för politiskt arbete, säger utredaren Olle Wästberg till Aiai Magasinet.
Enligt tidningen kommer utredningen även att föreslå att alla landsting och kommuner ska ha ett aktivt funktionshindersråd som på ett tidigt stadium involverar personer med funktionshinder i den politiska beslutsprocessen. Politiska beslut ska dessutom kunna tas på distans via internet för dem som inte alltid kan delta fysiskt i det politiska arbetet.
Dessutom vill utredaren underlätta för personer med personlig assistans som vill vara politiskt aktiva genom att föreslå att de timmar som ägnas åt politiskt arbete inte ska dras ifrån de timmar man blivit beviljad personlig assistans, skriver Aiai Magsinet.
Läs hela intervjun med Olle Wästberg hos Aiai Magsinet