Så väljer äldre utförare i hemtjänsten

En majoritet av de äldre som har hemtjänst uppger att de har valt utförare, visar siffror från Socialstyrelsen.

En majoritet av de äldre som har hemtjänst uppger att de har valt utförare, visar siffror från Socialstyrelsen.
Idag publicerade Socialstyrelsen sin årliga undersökning av av hur äldre upplever omsorgen inom hemtjänst och särskilt boende. Ett av områdena som myndigheten följer upp är hur de äldre hemtjänstanvändarna upplever att delaktigheten och inflytandet fungerar.
Resultaten visar att lite mer än sex av tio hemtjänstanvändande äldre har haft inflytande över valet av utförare.
En stor majoritet av de äldre upplever att de har inflytande över insatsen. Nästan nio av tio uppger att personalen tar hänsyn till deras åsikter och önskemål om hur hjälpen ska utföras.
Lika många är dock inte nöjda med inflytandet över när hjälpen ska ges. Mer än var femte uppgav att de hade svårt att påverka när hemtjänsten ska komma.