Så ska valet blir tillgängligt

Med en checklista från Myndigheten för delaktighet ska alla kommuner kunna garantera tillgängliga vallokaler.

Valsedlar från olika partier hett ställ vid en vallokal
Att valsedlar är rätt placerade är viktigt för allas möjlighet att lägga sin röst.

Med en checklista från Myndigheten för delaktighet ska alla kommuner kunna garantera tillgängliga vallokaler.
Höstens val till riksdag och kommun-, landstings- och regionfullmäktige blir det första där det inte längre är möjligt för kommuner att få dispens för otillgängliga vallokaler. Men för att alla ska kunna lägga sin röst i valet krävs mer.
Trots att lagarna successivt har skärps för att garantera allas möjlighet delta i valet har flera undersökningar visat på brister även vid senare års val. Vid valet till EU-parlamentet 2014 erbjöd till exempel bara 64 procent av vallokalerna möjligheten att sitta ner nästan var fjärde lokal saknade tillräckligt breda drar inomhus.
För att öka kunskapen om hur valsituationen blir tillgänglig för alla lanserar Myndigheten för delaktighet (MFD) en checklista som valnämnderna kan använda inför årets val. Listan går igenom vad som krävs för att personer med nedsatt, hörsel, syn, rörelse- och kognitionsförmåga samt personer med allergier och annan överkänslighet ska kunna rösta
I checklistan pekar MFD bland annat på vikten av att valsedlarna placeras på rätt sätt och att skyltningar och texter ska vara rätt placerade och sätta att läsa.
– Ett stort ansvar vilar nu på landets valnämnder att förbättra situationen jämfört med 2014. Det handlar om demokrati och mänskliga rättigheter att kunna delta i valen på jämlika villkor, säger MFDs generaldirektör Malin Ekman Aldén i ett pressmeddelande.