Så ska EU lagstifta om tillgänglighet

Telefoner, transporter och banktjänster är några av de områden som ska bli tillgängliga enligt förslaget till ny europeisk tillgänglighetslag.

Porträtt av Marianne Thyssen mot en blå bakgrund där EUs flagga syns.
Marianne thyssen är EU-kommissionär med ansvar för sociala frågor och sysselsättning.

Telefoner, transporter och banktjänster är några av de områden som ska bli tillgängliga enligt förslaget till ny europeisk tillgänglighetslag.
Efter år av väntan och ständigt skjutande på framtiden presenterade EU-kommissionen idag sitt förslag till ny gemensam EU-lagstiftning för tillgängliga varor och tjänster. Lagförslaget spänner över ett antal avgränsade områden och produkter och syftar till att etablera gemensamma krav på tillgänglighet i hela unionen.
Telefoner, datorer och biljettautomater är några områden som den nya lagstiftningen ska täcka. Transporter, tv-sändningar, banktjänster och och e-handel är andra. Ett konkret exempel kan vara ljudutgångar på bankomater så att personer med nedsatt syn kan få audiostöd.
– Genom att ta bort hinder kan vi skapa ett mer inkluderande samhälle med bättre tillgänglighet till utbildning, större jobbmöjligheter och självständighet och större möjligheter till delaktighet, säger EU-komissionären Marianne Thyssen i ett videomeddelande.
Lagförslaget syftar till att skapa gemensamma krav på tillgänglighet i EUs olika länder. Om inte EU går in med gemensamma regler nu kommer skillnaderna i lagstiftning mellan de olika länderna att öka vilket leder till störa svårigheter för företag som vill exportera sina produkter. Dessutom riskerar personer med funktionsnedsättning att få ett mindre och dyrare utbud av varor och tjänster att välja mellan, befarar EU-komissionären.
– Företagen kan dra nytta av den gemensamma marknaden medan konsumenterna får ta del av ett bredare utbud av varor och tjänster, säger Marianne Thyssen.
Hon säger sig också tro att utvecklingen på lång sikt leder till besparingar i offentliga budgetar i takt med att den ökande tillgängligheten tillåter äldre och personer med funktionsnedsättning att leva mer självständigt.
– Med den nya lagen vill vi stärka den inre marknaden och utnyttja dess potential till gagn för både företagen och de som har en funktionsnedsättning. Det är bra för oss alla, säger EU-komissionären Marianne thyssen .
Trots att det nya lagförslaget tar sin utgångspunkt i att både EU och många av unionens medlemsländer har ratificerat FNs konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning täcker det inte tillgänglighet till alla samhällsområden. Listan är avgränsad till vissa produkter, inom framför allt kommunikation, och tjänster inom bankväsende och e-handel. Några krav på byggd miljö finns till exempel inte med.
Precis som den svenska diskrimineringslagstiftningen innehåller även förslaget till europeisk tillgänglighetslag skälighetsregler och visst skydd för småföretag.
Här är alla områden som den nya lagen föreslås omfatta:

  • Datorer och operativsystem
  • Bankomater, biljett- och incheckningsautomater
  • Telefoner och smarta mobiler
  • Tv-utrustning för digital-tv
  • Telefonitjänster och tillhörande utrustning
  • Audiovisuella mediatjänster som tv-sändningar
  • Banktjänster
  • E-böcker
  • E-handel