Så ska assistanshunden få högre status

Nu kommer nya förslag som ska bana väg för de fyrbenta hjälpmedlen.

En hund ligger framför en person i rullstol av vilken man bara ser ena foten. Hunden har en slags väst på sig och är kopplad.
Servicehunder kan spara pengar till samhället och ge sona förare högre livskvalitet. (Foto: Belish/Adobe stock)

En enhetlig nationell certifiering och bättre information till kommuner och landsting ska öka assistanshundens status som hjälpmedel. Det föreslår Myndigheten för delaktighet (MFD) i en ny rapport.
MFD har på uppdrag av regeringen följt upp hur utbildning, certifiering och användning av assistanshundar fungerar idag. Slutsatsen är att det behövs en ökad samordning av utbildning och certifiering för att hundarna, som hjälper personer med funktionsnedsättning med allt från att ta på strumpor till att larma vid epilepsianfall, ska få sitt stora genombrott som hjälpmedel.
Idag finns flera olika aktörer som certifierar assistanshundar. Metoder och krav varierar vilket leder till varierande kvalitet, menar MFD. Istället vill myndigheten se en nationell modell för certifiering av ekipagen liksom enhetliga märkningar av certifierade hundar.
»Tydliga och enhetliga hundvästar och certifikat för alla assistanshundar skulle bidra till ökat tillträde i det publika samhället«, skriver myndigheten i rapporten.
En ökad enhetlighet och tydliga kvalitetskrav kan också medföra ökat intresse för assistanshundar hos kommuner och landsting, tror MFD. Här finns idag en utbredd tveksamhet inför assistanshundar. Trots att studier visar att användare av assistanshundar behöver mindre stöd från samhället och upplever ökad livskvalitet är det få kommuner och landsting som erbjuder stöd till köp och utbildning av hundar.
En viktig orsak till det låga intresset är att det är oklart om hälso- och sjukvårdslagen eller socialtjänstlagen medger att landsting och kommuner har rätt att ge stöd assistanshundar. Detta behöver utredas, anser MFD, som också vill ta fram en vägledning till kommuner och landsting om hur de kan arbeta med frågan och öka informationen om assistanshundar till allmänheten.
Här finns rapporten om assistanshundar
 
FAKTA Assistanshundar
Assistanshund är ett samlingsbegrepp för olika typer av brukshundar som används av personer med funktionsnedsättning. 
1 .Servicehund: Hunden hämtar och bär saker, öppnar dörrar eller lådor och hjälpa till med förflyttning. 
2. Alarmerande servicehund: Hundens varnar för ett sjukdomsanfall (epilepsi) eller vid höga eller låga blodsockervärden (diabetes), så att personen hinner inta en säker position, ta sin medicin eller mäta blodsockret. Hunden larmar även om föraren behöver hjälp. 
3. Signalhund: Hundens agerar som sin hörselskadade förarens ”öron” och uppmärksammar föraren på ljud i omgivningen, exempelvis dörrklocka, spisen, trafik eller barnskrik. 
4. Psykisk-hälsa-hund: Det senaste tillskottet i assistanshundsflocken verkar lugnande på sin förare och ger förutsättning för denna att ta sig ut i samhället.