Så många ska få statlig praktik

Regeringen förtydligar kraven på myndigheterna. Kräver minst 1000 praktikplatser per år.

Person i kostym och slips bygger ett torn av träklotsar.
(Foto: Adobe Stock)

Regeringen förtydligar kraven på myndigheterna. Kräver minst 1000 praktikplatser per år.
Sedan ett år tillbaka har ett stort antal myndigheter ett uppdrag att erbjuda praktikplatser åt personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga. Totalt rör det sig om ungefär 200 myndigheter som ska erbjuda praktikplatser inom ramen för Arbetsförmedlingens ordinarie arbete med arbetspraktik.
Programmet har dock inte blivit någon kvantitativ succé vilket gör att regeringen nu anser att det behövs ett volymmål för verksamheten. I ett nytt beslut kräver man att myndigheterna gemensamt tar emot minst 1 000 praktikanter per år i genomsnitt fram till den sista december 2018.
De myndigheter som ingår i uppdraget ska delredovisa arbetet årligen.