Ny start på gammalt praktikprogram

200 myndigheter får uppdrag att erbjuda praktikplatser åt arbetslösa med funktionsnedsättning.

200 myndigheter får uppdrag att erbjuda praktikplatser åt arbetslösa med funktionsnedsättning. 
Sedan 2013 har statliga myndigheter erbjudit praktikplatser till personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga. Satsningen som initierades av den dåvarande regeringen har dock inte nått några stora volymer. På tre har ungefär 60 myndigheter erbjudit och tecknat överenskommelser om närmare 1500 praktikplatser. Men totalt har bara 500 personer fått praktik på en myndighet.
Nu vill regeringen att fler myndigheter erbjuder arbetspraktik till arbetslösa med funktionsnedsättning. Med start 1 april får 200 myndigheter uppdraget att ställa praktikplatser till förfogande åt Arbetsförmedlingen och ta emot arbetssökande personer med funktionsnedsättning från Arbetsförmedlingen för praktik.
Den praktik som erbjuds ska ske inom ramen för Arbetsförmedlingens ordinarie arbete med att anvisa till arbetspraktik. Arbetsförmedlingen ska även matcha praktikplatser med arbetssökande personer med funktionsnedsättning i dialog med myndigheterna.
Uppdraget gäller till utgången av 2018. De myndigheter som ingår ska regelbundet rapportera till Statskontoret hur uppdraget genomförs och vilka resultat som uppnås.