Så har lagändringarna påverkat assistansersättningen

Efter de omtalade lagändringarna om hjälp med andning och sondmatning blir fler beviljade assistansersättning. Ändå fortsätter det totala antalet mottagare att sjukna.

1 november 2019 ändrade riksdagen lagen så att hjälp med andning blev ett grundläggande behov. Under 2020 blev det därtill möjligt att få assistans vid hjälp med sondmatning. Enligt Försäkringskassans uppföljning, som publiceras idag, har lagändringarna inneburit att det genomsnittliga antalet beviljade timmar har ökat något samtidigt som något fler personer har blivit beviljade assistansersättning för första gången.  

2020 fick lite mindre än 400 personer ersättningen för första gången. Det är en ökning med ungefär 100 personer jämfört med året innan. 

Ändå fortsätter det totala antalet mottagare av assistansersättning att minska. Under 2020 lämnade något fler än 700 personer ersättningen.  De flesta av dessa, knappt 600, på grund av att de avled under året, men trots pågående omprövningsstopp ramlade ett 70-tal personer ut ur assistansersättning eftersom att deras grundläggande behov inte längre ansågs komma upp i 20 timmar per vecka. 

Rapporten från Försäkringskassan visar också att andelen beviljade ansökningar fortsätter att ligga på en historiskt låg nivå. Bara knappt var femte ansökan (18,5 procent) om assistansersättning beviljades under 2020. Det är visserligen en liten uppgång jämfört med bottenåret 2017 (14,5 procent) men långt ifrån de 30-40 procent som var vanliga före 2016. 

ANNONS Ruta med text och en bild. Bilden föreställer ett omslag av tidningen funktionshinderpolitik. Texten lyder: Vill du läsa mer? Bli prenumerant!

Samtidigt visar siffrorna att de som under 2020 beviljades assistansersättning för första gången i betydligt större utsträckning än tidigare får ersättning för hjälp med grundläggande behov.  Samtidigt minskar andelen beviljad tid som går till andra personliga behov.

En genomsnittlig förstagångsmottagare beviljades ungefär 60 timmar för grundläggande behov per vecka och ungefär 55 timmar för andra personliga behov. Det är en stor förändring jämfört med 2019 då förstagångsmottagarna beviljades 37 timmar för grundläggande behov och 68 timmar för andra personliga behov. 

Läs mer: Mer vård inom personlig assistans