Så gör regeringen om lönestöden

Lönestöden till personer med funktionsnedsättning ska bli tydligare. Nya namn och bättre uppföljning är några insatser.

En närbild på svenska sedlar och mynt.
Foto: Niklas Emmoth/Adobe Stock

Lönestöden till personer med funktionsnedsättning ska bli tydligare. Nya namn och bättre uppföljning är några insatser.
Otydligheten är för stor runt de lönestöd som staten kan betala ut till den som anställer en person med funktionsnedsättning som har nedsatt arbetsförmåga, anser regeringen. Till halvårsskiftet möblerar man därför om i utbudet av stöd för att göra det begripligare.
Det innebär att det från och med den 1 juli finns två typer av lönestöd. Dels lönebidrag och dels skyddat arbete.
Lönebidraget kommer i tre former: Lönebidrag för anställning motsvarar dagens lönebidrag, lönebidrag för utveckling motsvarar det som idag kallas utvecklingsanställning och lönebidrag för trygghet i anställning är det nya namnet på det som i dag kallas trygghetsanställning.
Utöver namnändringarna genomför regeringen även ytterligare justeringar i stöden. Bland annat ska lönebidrag för utveckling kunna lämnas under längre tid än i dag. Arbetsgivare kan även få ett förstärkt utvecklingsbidrag för insatser som ger  till den anställde. Utvecklingsbidrag ska även kunna ges inom Lönebidrag för anställning.
Samtidigt skjuter regeringen till medel till Arbetsförmedlingens arbete med att följa upp och stödja personer som är anställda med lönestöd.
Arbetsförmedlingen är den myndighet som hanterar lönestöden till personer med funktionsnedsättning. Myndigheten har under en längre tid sett en minskning av antalet anställningar me lönestöd och man har haft svårt att göra av med de pengar som riksdagen har avsatt för ändamålet. Förra året betalade myndigheten tillbaka mer än en miljard av de avsatta pengarna och även i år räknar man med att det blir liknande summor över.