Så finansierar assistanspengar terrorism

Assistansersättning har i enstaka fall används för att finansiera terrorverksamhet. Det visar en rapport från Försvarshögskolan.

En närbild på svenska sedlar och mynt.
Foto: Niklas Emmoth/Adobe Stock

Assistansersättning har i enstaka fall används för att finansiera terrorverksamhet. Det visar en rapport från Försvarshögskolan.
Rapportförfattarna vid Centrum för asymmetriska hot- och terrorismstudier har kartlagt ekonomiska aktiviteter hos personer från Sverige och Danmark som har rest till Syrien eller Irak för att ansluta sig till stridande grupper, huvudsakligen terrororganisationen Islamsiska staten.
En av slutsatserna i rapporten är att att flera personer begår bidragsbrott för att finansiera sin resa. Det kan handla om brott med föräldrapenning, studiemedel eller bostadsbidrag, men i enstaka fall har även assistansersättning använts föra att finansiera terrorresor.
Det konkreta fall som rapportförfattarna nämner handlar om ett bedrägeri där en person under flera år har överdrivit sin funktionsnedsättning för att få assistansersättning. En av de personer som uppgetts jobba som assistent i fallet har istället rest för att strida i Syrien och Irak. Personen har dömts för inblandning i bedrägeriet.
Utöver detta hänvisas också till Skatteverket som har identifierat tre till fyra fall där assistansbolag har använts för att skicka pengar utomlands.
För att komma till rätta med problemen vill rapportförfattarna se ett ökat och mer formaliserat informationsutbyte mellan berörda myndigheter.