Så ändrar regeringen LSS-direktiven

Till sist böjde sig regeringen för kraven. LSS-utredningen får nya direktiv och behöver inte längre föreslå besparingar.

Porträtt av Lena Hallengren
Lena Hallengren (S) blir ny barn- , äldre- och jämställdhetsminister med ansvar för funktionshinderpolitiken. (Foto: riksdagen)

Till sist böjde sig regeringen för kraven. LSS-utredningen får nya direktiv och behöver inte längre föreslå besparingar.
I ett tilläggsdirektiv till utredningen som ansvarig minister Lena Hallengren presenterade på måndagen tas kraven på besparingsförslag bort från utredningen. Hon motiverade beslutet med att läget inom LSS är ett annat idag än när utredningen tillsattes 2016 och pekade bland annat på hur rättspraxis har förändrats och de konsekvenser det har fört med sig i form av oro för användarna.
Utredningen får även förlängd arbetstid och ska nu lämna sina förslag senaste den 15 december i år.
Sedan utredningen tillsattes 2016 har antalet assistansberättigade sjunkit rejält. Många har till följd av ny rättspraxis blivit av med sin statliga assistans medan en allt större andel får nej på sin ansökan. Den nya direktiven ändrar i sig ingenting för den här gruppen i nuläget och Lena Hallengren hade inget besked att ge i frågan.
Hon betonade också att utredningen, liksom andra utredningar, inte ska lägga förslag som kan leda till ökade kostnader. Dessa måste i så fall finansieras med besparingsförslag.
– LSS ska vara ekonomiskt långsiktigt hållbar, sa Lena Hallengren.
Funktionshinderrörelsen utropar unisont seger efter regeringens besked. Slopade sparkrav till utredningen har länge stått högt på kravlistan från rörelsen.
– Jag är såklart positiv och det visar åter igen på funktionshinderrörelsens och DHR:s kraft i påverkansarbetet. Vi måste förstås fortsätta bevaka utredningens arbete och Försäkringskassans fortsatta agerande efter det välbehövliga bytet av generaldirektör. Men absolut en stor seger för DHR och övriga funktionshinderrörelsen, säger DHRs förbundsordförande Rasmus Isaksson till Funktionshinderpolitik.
Även samarbetsorganisationen Funktionsrätt Sverige välkomnar regeringens besked.
– Vi är glada för att regeringen lyssnat på den breda kritiken och nu tydligt sätter ned foten. Vi tolkar förändringen av direktiven som att regeringen vill se en hållbar LSS-lag för framtiden, som i fortsättningen garanterar de med mest omfattande funktionsnedsättningar samhällets stöd, säger Funktionsrätt Sveriges ordförande Elisabeth Wallenius i en kommentar.
På kort tid har regeringen nu gjort flera insatser som påverkar hanteringen av den personliga assistansen. Den 1 april infördes ett tillfälligt stopp för Försäkringskassans tvåårsomprövningar samtidigt som lagen återställdes för att eliminera effekterna av förra årets dom i Högsta förvaltningsdomstolen om assistans för väntetid och beredskap. I slutet av förra veckan bytte regeringen dessutom generaldirektör för Försäkringskassan. Ann-Marie Begler som rattat myndigheten sedan 2015 och av vissa ses som delansvarig för den hårdare tolkning av rättspraxis som medfört att många har förlorat sin rätt till assistansersättning.
Till detta kommer alltså dagens besked om förändrade direktiv.
– Jag ser detta som en stor lättnad. Vi vet förstås inte vad utredningen föreslår och den måste vi förstås fortsätta bevaka, säger Rasmus Isaksson.
 
Här finns tilläggsdirektivet till LSS-utredningen