S vill bygga mindre bostäder

Kraven på storlek och standard ska sänkas för bostader som riktas till unga, föreslår Socialdemokraterna. Bland annat ska badrum och kök bli mindre.

En byggarbetsplats med betongskelett till hus och gula byggkranar.
Socialdemokraterna vill minska bygkraven för att kunna buggar mindre lägenheter.- (Foto: Photo 5000/Adobe stock)

Kraven på storlek och standard ska sänkas för bostader som riktas till unga, föreslår Socialdemokraterna. Bland annat ska badrum och kök bli mindre.
Socialdemokraterna vill ytterligare minska kraven för studentbostäder. Regelverket ska ändras så att det går att bygga fullutrustade och fullt fungerande lägenheter på ner till 20 kvadratmeter, föreslår partiet. 
Dessutom vill man utöka undantagen från byggreglerna till att även även gälla för lägenheter till unga som inte studerar. 
Som exempel på regler som kan ändras nämner S lägre bullerkrav men man vill också se över de allmänna kraven vad gäller storlek på kök och badrum.