S kan tänka sig mer statligt ansvar för personlig assistans 

Socialdemokraterna vill ha blocköverskridande samtal om LSS direkt efter valet, uppger barn- äldre och jämställdhetsminister Lena Hallengren (S).

En person som sitter i rullstol får hjälp att få foten på plats på fotplattan.
(Foto:Jenny Sturm/Adobe stock)

Socialdemokraterna vill ha blocköverskridande samtal om LSS direkt efter valet, uppger barn- äldre och jämställdhetsminister Lena Hallengren (S).
I en intervju med TT uppger Hallengren att Socialdemokraterna kan tänka sig ett större statligt ansvar för personlig assistans. Hon vill också införa rätt för assistansanvändare att ta med sig sin personliga assistans när de flyttar från en kommun till en annan. 
Regeringen har under större delen av mandatperioden kritiserats för sin hanteringar av den personliga assistansen. Under de senaste tre åren har antalet personer som beviljats statlig assistanserättning minskat med runt 1600 personer. Orsaken är att Försäkringskassan har tillämpat ett antal domar från Högsta förvaltningsdomstolen som innebär att vissa behov inte längre anses ge rätt till ersättning. 2016 gav regeringen Försäkringskassan i uppdrag att bryta utvecklingen av antalet beviljade assistanstimmar, något som många kritiker menar har varit avgörande för utvecklingen.
Som en följd har kommunerna tvingats att ta ett större ansvar för stöd till de som förlorat eller inte beviljats assistansersättning. Något som många kommuner har svårt att leva upp till. Svt rapporterade i går om hur flera kommuner planerar att bygga nya institutionsboenden för barn vars föräldrar inte längre klarar att ha dem boende hemma sedan assistansen dragits in. 
I intervjun med TT säger Lena Hallengren att det är en självklarhet för Socialdemokraterna att barn ska kunna växa upp med sina föräldrar i sitt hem.