S: Inför offentlighetsprincip i privat omsorg

Socialdemokraterna föreslår skärpt insyn i privata bolag inom vård och omsorg.

Allmänheten bör ges samma möjlighet till insyn i all skattefinansierad välfärd, oavsett verksamhetens driftsform, anser Socialdemokraterna. Därför föreslår partiet att offentlighetsprincipen ska gälla även hos friskolor och privata företag inom vård och omsorg. Även bokföringen ska vara öppen, anser partiet. 

Myndighetstillsyn och avtalsuppföljning kan aldrig fullt ut ersätta den öppenhet och transparens som offentlighetsprincipen innebär, skriver Socialdemokraterna i ett pressmeddelande. 

Samtidigt vill Socialdemokraterna förstärka Inspektionen för vård och omsorg (IVO) med syftet att öka antalet inspektioner hos olika verksamheter i både privat och offentlig regi.