Röda siffror för Samhall

Målen nåddes för antalet övergångar, men ökade lönekostnader medför att det statliga bolaget gjorde en förlust.

En man puttar en rad med kundvagnar framför sig. Bilden är tagen snett framifrån och underifrån med en halvklar himlen som fond.
Hantering av kundvagnar är ett vanligt förekommande uppdrag för anställda hos Samhall. (Foto: Peter Hoelstad/Samhall)

Målen nåddes för antalet övergångar, men ökade lönekostnader medför att det statliga bolaget gjorde en förlust på mer än 200 miljoner kronor under 2016.
Trots att Samhalls omsättning ökar redovisar företaget en förlust på 209 miljoner kronor för 2016. Det är ett sämre resultat än året innan då förlusten stannade på 80 miljoner kronor.
Orsaken till det försämrade resultatet är enligt Samhall ökade lönekostnader i kombination med att merkostnadsersättningen från staten har legat på samma nivå i åtta år.
Företaget redovisar en ökad omsättningen på totalen, men utvecklingen varierar för företagets olika affärsområden. Omsättningen inom affärsområdena tjänster och bemannade lösningar fortsätter att öka medan den minskar inom industri och förpackning och montering.
Under 2016 lämnade 1179 anställda Samhall för arbete hos annan arbetsgivare. Det är något högre än statens mål på 1100 övergångar per år. Samtidigt redovisar Samlat en markant ökning av andelen nyrekryteringar som görs från företagets prioriterade grupper. 2016 tillhörde 57 procent av de nyanställda någon prioriterad grupp, att jämföra med 46 procent 2016.
Samhalls bokslutskommuniké 2016
Fakta Samhall:
Statligt ägt bolag som erbjuder arbete till personer med funktionsnedsättning med syftet att utveckla och visa anställningsbarhet hos gruppen. Bolaget arbetar även för att anställda ska få arbete hos andra arbetsgivare.