Riksdagen kräver utvidgad rätt till personlig assistans 

Riksdagen vill att samtliga hjälpmoment för alla grundläggande behov ska ge rätt till personlig assistans. Riksdagsmajoriteten uppmanar regeringen att ge Huvudmannaskapsutredningen ett tilläggsdirektiv som handlar om att ta fram ett sådant förslag.

»Lagen bör ändras för att säkerställa att samtliga hjälpmoment även för övriga grundläggande behov ska vara assistansgrundande«, står det i betänkandet som alla partier utom Socialdemokraterna och Moderaterna står bakom. 

Riksdagen uppmanar regeringen att lösa uppgiften genom att ge ett tilläggsdirektiv till den utredning som just nu utreder ett statligt huvudmannaskap för personlig assistans (S 2021:05).  

Socialdemokraterna och Moderaterna i socialutskottet skriver i en gemensam reservation att de visserligen inte har något emot en översyn av »hur rätten till personlig assistans ska definieras och bedömas«. Men de båda partierna anser inte Huvudmannaskapsutredningen är rätt sammanhang för sådana överväganden om grundläggande behov som utskottet föreslår. 

»Ett tilläggsdirektiv enligt utskottets förslag skulle dessutom förutsätta att utredningen får förlängd tid och att reformen om ett statligt huvudmannaskap för den personliga assistansen senareläggs i onödan.«, skriver ledamöterna från S och M i reservationen. 

ANNONS Ruta med text och en bild. Bilden föreställer ett omslag av tidningen funktionshinderpolitik. Texten lyder: Vill du läsa mer? Bli prenumerant!

De båda partierna lägger dock inte fram någon alternativ lösning på hur en översyn ska gå till.