Riksdagen klubbade lagändring om personlig assistans

Hela behovet av hjälp med andning och sondmatning ska ge rätt till personlig assistans.

Riksdagshuset sett från nordväst under en blå himmel beströdd med gråa, lite smått hotfulla moln.
Foto: Vladimir Mucibabic/Adobe Stock

Hela behovet av hjälp med andning och sondmatning ska ge rätt till personlig assistans. Det slog riksdagen fast på onsdagen.

Beslutet innebär att alla moment i hjälp med sondmatning eller andning är grundläggande behov för personlig assistans. Tidigare har bara de moment som är betraktade som integritetsnära. Men efter lagändringen ska även moment som förberedelser och efterarbete i samband med sondmatning räknas in i det grundläggande behovet. Det kan till exempel handla om rengöring av en sondspruta.

Lagändringen innebär också att det kan vara möjligt för ett barn att få assistans för hjälpbehoven även om vissa moment normalt skulle ingå i föräldraansvaret. 

Effekten av lagändringen blir en utökad rätt till personlig assistans för de som behöver hjälp med andning och sondmatning.

ANNONS Ruta med text och en bild. Bilden föreställer ett omslag av tidningen funktionshinderpolitik. Texten lyder: Vill du läsa mer? Bli prenumerant!

Den förändrade lagen börjar gälla 1 juli i år.