Revisionskritik mot "generösa" assistansbeslut

Försäkringskassans interna revision slår ned på sänkt ambitionsnivå vid tvåårsomprövningar och bristande kontroll.

Försäkringskassan får intern revisionskritik för sänkt ambitionsnivå vid tvåårsomprövningar och för att göra generösare tolkningar än kommunerna.
– Med tanke på regeringens krav, och på det miljardfusk som misstänks pågå, borde Försäkringskassan ha gjort mer för att säkerställa en god kontroll, säger Erik Starrin, internrevisor på Försäkringskassan till Dagens nyheter.
Tidningen har tagit del av en intern revisionsrapport som slår ner på flera punkter i myndighetens arbete med assistansersättning. Internrevisorerna anser att kontrollen vid beslut om assistansersättning inte räcker. Försäkringskassan tycks tillämpa reglerna för assistansersättning generösare än vad kommunerna gör och alla kontor prövar inte alternativa lösningar med bostadsanpassning innan de beviljar dubbel assistans.
– Försäkringskassan ska nu utreda hur den här bestämmelsen ska följas. Även övriga iakttagelser som vi har gjort gör att arbetsrutiner och regler ses över, säger Erik Starrin till Dagens nyheter.