Regeringens assistansförslag möter hård kritik

Kritiserad rättspraxis kan bli en del av lagen om regeringens förslag blir verklighet.

Nej, något positivt mottagen de av regeringens assistansförslag blev det inte. (Foto: Thatreec/Adobe stock)

Kritiserad rättspraxis kan bli en del av lagen om regeringens förslag blir verklighet.

Tidigare i veckan skickade regeringen ut ett nytt förslag om reglering av rätten till assistans för hjälp med andning och sondmatning. Enligt förslaget ska alla moment vid hjälp med andning och sondmatning räknas som assistansgrundande. Dessutom ska hjälpbehov som ryms inom det normala föräldraansvaret vara assistansgrundande när det rör sig om andning och sondmatning.

Men, regeringen föreslår samtidigt att en mycket kritiserad rättspraxis skrivs in i lagstiftningen. Det handlar om den tolkning som Högsta förvaltningsdomstolen (dåvarande Regeringsrätten) gjorde 2009 och som slår fast att bara den del av hjälpbehovet som är av »mycket privat och integritetskänslig karaktär« kan ligga till grund för beräkningen av en persons grundläggande behov. I regeringens förslag undantar man hjälp med andning och sondmatning från denna princip. Dessa två behov ska räknas i sin helhet. 

Företrädare för funktionshinderrörelsen och assistansbranschen varnar för att den lagändring som regeringen vill göra kan leda till ytterligare begränsning av rätten till personlig assistans. 

ANNONS Ruta med text och en bild. Bilden föreställer ett omslag av tidningen funktionshinderpolitik. Texten lyder: Vill du läsa mer? Bli prenumerant!

Föreningen Stil skriver i en kommentar att regeringen med förändringen slår sönder den statliga assistansen och att tusentals människor riskerar att ramla ur assistansen den dag Försäkringskassan återupptar tvåårsomprövningarna. Funktionsrätt Sverige varnar inte bara för att förslaget riskerar att cementera den nuvarande restriktiva tillämningen av lagen, det riskerar även att ytterligare begränsa rätten till personlig assistans.

Arbetsgivarorganisationen KFO menar visserligen att förslaget i det korta perspektivet inte kommer att göra någon större skillnad eftersom att den kritiserade principen redan är vägledande för Försäkringskassans bedömningar. Men organisationen är ändå kritisk till att regeringen med förslaget cementerar en ordning som man tidigare avsagt sig ansvar för.