Regeringen vill veta mer om elever med funktionsnedsättning

Hur har elever med funktionsnedsättning det i skolan? En ny utredning ska förbättra statistik och analys av skolsituationen.

Regeringen tillsätter en särskild utredare som ska analysera och föreslå hur kunskapen kan öka om barn och elever med funktionsnedsättning i skolväsendet. Syftet är att förbättra möjligheter att följa upp hur barn och elever med funktionsnedsättning har det i skolan.

– Alla barn ska ha en bra möjlighet att klara skolan. Då är det viktigt att kunna följa upp hur det går för olika elevgrupper och därför tillsätter vi nu en utredning för att få bättre kunskap för funktionsnedsatta elevers situation, säger skolminister Lina Axelsson Kihlblom i ett pressmeddelande.

Flera undersökningar visar att elever med funktionsnedsättning i många fall är en särskilt utsatt grupp i skolan. Det är till exempel vanligare att barn med funktionsnedsättning utsätts för mobbning och de upplever oftare psykisk ohälsa jämfört med andra elever.

Att det saknas statistik och analys av skolsituationen för elever med funktionsnedsättning har sedan länge varit ett känt problem. Bland annat har FN påpekat det i sina granskningar av hur Sverige lever upp till konventionen av rättigheter för personer med funktionsnedsättning.

ANNONS Ruta med text och en bild. Bilden föreställer ett omslag av tidningen funktionshinderpolitik. Texten lyder: Vill du läsa mer? Bli prenumerant!

Konkret innebär bristen på kunskap till exempel att det inte går att följa utvecklingen inom skolan över tid och att det blir svårt att utvärdera hur effektiva insatserna för eleverna är.

Den ny utredningen ska därför analysera och föreslå vilka typer av uppgifter som bör samlas in för uppföljning av barn och elever med funktionsnedsättning i skolväsendet, hur insamlingen ska gå till och hur det ska göras med hänsyn till den personliga integriteten.

Utredningen (Dir 2022:73)

Utredare blir Magnus Tideman, professor i socialt arbete med inriktning funktionshinder vid Högskolan i Halmstad och Marie Cederschiöld högskola.
Utredningen ska vara klar senast 29 september 2023.

Här finns direktiven till utredningen