Regeringen vill stoppa avdrag för välgörenhet

Gåvor till välgörenhet ska inte längre vara avdragsgilla. Det föreslår regeringen.

Gåvor till välgörenhet ska inte längre vara avdragsgilla. Det föreslår regeringen.
Sedan 2012 är det möjligt för privatpersoner att få skattereduktion för gåvor till ideella verksamheter som stödjer ekonomiskt behövande eller främjar vetenskaplig forskning. för drygt ett år sedan utökades avdragsrätten till att gälla även organisationer som främjar social hjälpverksamhet riktad mot till exempel personer med funktionsnedsättning.
Nu vill regeringen sätta stopp för detta. I en ny promemoria föreslår man att möjligheten att få skattereduktion för gåvor tas bort från och med 1 januari 2016.
Finansdepartementet menar att skattereduktionen för gåvor står i strid med den grundläggande principen att den enskildes levnadsomkostnader inte är avdragsgilla. Dessutom menar regeringen att Skatteverkets arbete med att godkänna gåvomottagare och utöva tillsyn över dessa är verksamhetsfrämmande.
2016 räknar regeringen med att förslaget ger ökade skatteinkomster på 250 miljoner kronor. Totalt är 73 ideella organisationer godkända gåvomottagare.
› Här finns hela förslaget som nu skickas ut på remiss.