Regeringen lämnar proposition om personlig assistans för egenvård 

Regeringen går till riksdagen med förslaget om att stärka personlig assistans vid behov av egenvård.

I en proposition som lämnades till riksdagen på torsdagen föreslår regeringen att det ska bli möjligt att få personlig assistans för behov av hjälp med egenvård. I propositionen föreslår regeringen bland annat ett nytt grundläggande behov som omfattar stöd som den enskilde behöver på grund av ett medicinskt tillstånd. För att behovet ska ge rätt till personlig assistans krävs att det finns fara för den enskildes liv eller att det annars finns en överhängande och allvarlig risk för hans eller hennes fysiska hälsa. 

Regeringen föreslår också en ny lag om egenvård.  Lagförslaget definierar egenvård som en hälso- och sjukvårdsåtgärd som behandlande hälso- och sjukvårdspersonal har bedömt att en patient kan utföra själv eller med hjälp av någon annan. 

Enligt förslaget vill regeringen också att hälso- och sjukvården ska ta särskild hänsyn när personer med stora och varaktiga funktionsnedsättningar får vård. Vården ska då ges på ett sätt som bidrar till  möjligheten att kunna leva som andra.

Om riksdagen antar förslaget ska lagändringarna träda i kraft 1 januari 2023.

ANNONS Ruta med text och en bild. Bilden föreställer ett omslag av tidningen funktionshinderpolitik. Texten lyder: Vill du läsa mer? Bli prenumerant!