Regeringen förtydligar assistansuppdraget

Åsa Regnér (S) lovar att ändra de kritiserade skrivningarna i Försäkringskassans regleringsbrev.

Porträtt Åsa Regnér
Åsa Regnér (S) är äldre- och jämställdhetsminister.

Åsa Regnér (S) lovar att ändra de kritiserade skrivningarna i Försäkringskassans regleringsbrev.
I årets regleringsbrev till Försäkringskassan uppmanade regeringen myndigheten att bidra till att bryta utvecklingen av antalet timmar inom assistansen. Detta har av många uppfattats som ett tydligt besparingskrav och ett sätt för regeringen att strama åt behovsbedömningarna utan att ändra i lagstiftningen.
Regeringens ansvariga minister, Åsa Regnér (S), har dock hela tiden hävdat att skrivningen i regleringsbrevet har misstolkats. Uppdraget handlar inte om att minska antalet timmar för personer som har rätt till dem, utan att säkerställa att timmarna används till det de är avsedda för, menar Regnér.
Trots det lovar hon nu att formuleringen ska förändras.
”Arbetet för likvärdighet, rättssäkerhet och en hållbar timutveckling är fortsatt högt prioriterat. Den som har ett faktiskt behov av stöd ska givetvis få det”, skriver ministern på DN Debatt.
Samtidigt poängterar Åsa Regnér att den snabba ökningen av antalet timmar per person är en utmaning som består. Likaså håller hon fast vid inställningen att de privata assistansanordnarna tjänar för mycket pengar. Regeringen kommer därför att ge ett uppdrag för att kartlägga och analysera marknadens aktörer och exempelvis brister i marknads- och konkurrensförhållande och hur assistansersättningens konstruktion påverkar lönsamhetsutvecklingen, skriver Åsa Regnér.
I debattartikeln lovar Åsa Regnér också en lagändring som ska underlätta för de personer som har förhöjt timbelopp. Sedan Försäkringskassan gick över till efterskottsbetalning av ersättningen har det förhöjda timbeloppet fastställts månadsvis. Regeringen förbereder nu en lagändring som innebär att det förhöjda timbeloppet ska kunna variera över en längre period än en månad, skriver Åsa Regnér på DN Debatt.