Regeringen beställer analys av bostadsanpassningen

Efter kritiken: Nu utvärderar regeringen nya lagen om bostadsanpassningsbidrag.

Efter lagändringen 2018 har antalet beviljade bostadsanpassningsbidrag minskat rejält. Boverkets undersökning har tidigare visat på en marknad minskning mellan 2015 och 2019. Både när det gäller antalet ansökningar, beviljade beslut och summan av de utbetalade bidragen. 

Nu ger regeringen Boverket i uppdrag att ta reda på orsakerna. Myndigheten ska utvärdera den nya lagen och analysera hur den har påverkat utvecklingen av bostadsanpassningsbidraget. 

Enligt uppdraget ska Boverket även lämna förslag på åtgärder i de fall analysen finner hinder för att personer med funktionsnedsättning får tillgång till nödvändiga bostadsanpassningar. 

Regeringen har tidigare fått skarp kritik från bland annat branschföreningen Svensk bostadsanpassning som menar att tolkningen av den nya lagen har blivit för strikt. 

ANNONS Ruta med text och en bild. Bilden föreställer ett omslag av tidningen funktionshinderpolitik. Texten lyder: Vill du läsa mer? Bli prenumerant!

Boverket ska redovisa uppdrag senast 28 februari 2023.