Regeringen backar om kritiserat assistansförslag

Förslaget att skriva in kritiserad rättspraxis om att grundläggande behov ska vara av »mycket privat och integritetskänslig karaktär« har fått hård kritik från funktionshinderrörelsen. Nu backar regeringen.

Porträttbild av socialminister Lena Hallengren
Socialminister Lena Hallengren (S) backar efter kritiken. (Foto: Kristian Pohl/regeringskansliet)

Förslaget att skriva in kritiserad rättspraxis om att grundläggande behov ska vara av »mycket privat och integritetskänslig karaktär« i lagen har fått hård kritik från funktionshinderrörelsen. Nu backar regeringen.

Rätten till personlig assistans för hjälp med andning och sondmatning har varit en segdragen följetong under flera år. Sedan Försäkringskassan skärpte sin tillämpning av lagen efter en dom i Högsta förvaltningsdomstolen har regeringen stått under hårt tryck att ändra lagen så att flera kan få hjälp i form av personlig assistans. 

I början av oktober presenterade regeringen ett förslag om hur samtliga moment av hjälp med andning och sondmatning ska räknas som grundläggande behov vid bedömningen av rätt till personlig assistans. För att lösa frågan lagtekniskt valde regeringen förslaget att skriva in den kritiserade rättspraxis som sedan 2009 säger att bara de delar av de grundläggande behoven som är av »mycket privat och integritetskänslig karaktär« ska räknas.

Genom att göra denna praxis till lag kunde regeringen sedan göra undantag för andning och sondmatning, där alla moment av hjälpen skulle räknas.

ANNONS Ruta med text och en bild. Bilden föreställer ett omslag av tidningen funktionshinderpolitik. Texten lyder: Vill du läsa mer? Bli prenumerant!

Men, förslaget fick stenhård kritik från funktionshinderrörelsen som menade att lagändringen var ett hot mot hela den statliga delen av den personliga assistansen. Nu, en dag efter att remisstiden för förslaget gått ut, backar regeringen, skriver Aftonbladet

Socialminister Lena Hallengren (S) säger i en intervju med TT (som Aftonbladet publicerar)   att det inte är regeringens avsikt att på något sätt skärpa praxis eller försvåra för någon som har rätt till assistans.

– När vi nu misstänker att det skulle kunna tolkas på det sättet gör vi det på ett annat sätt, säger Lena Hallengren till TT.

Enligt socialministern ska regeringen nu jobba fram en annan lösning på hur lagen ska ändras. Någon ändring i tidsplanen ska det dock inte bli. En proposition med förslag om hur alla moment vid hjälp med andning och sondmatning ska räknas in vid bedömningen av rätten till assistansersättning ska lämnas till riksdagen i mars. Lagändringen ska kunna träda i kraft 1 juli 2020.