Ratzka: Gör hjälpmedelsanvändaren till kund

En statlig hjälpmedelsersättning ger mer makt åt användarna och ett större utbud av produkter, anser Adolf Ratzka.

Porträtt av Adolf Ratzka
Adolf Ratzka är verksamhetsledare inom Independent living institute (foto: Marc Femenia)

En statlig hjälpmedelsersättning ger mer makt åt användarna och ett större utbud av produkter, anser Adolf Ratzka. 
Vilka hjälpmedel som förskrivs i Sverige i dag styrs av vad som finns i hjälpmedelscentralernas förråd och vad landstingen har upphandlat. Enskilda människors behov och önskemål måste hela tiden anpassas till systemet, skriver Adolf Ratzka i en debattartikel i Dagens samhälle. Tilltron till individens kompetens är för låg, menar han.
– Jämför med när du ska köpa en cykel eller en bil. Då förväntas du ha kompetens själv men när du ska skaffa en rullstol blir du direkt omyndigförklarad, säger Adolf Ratzka till Funktionshinderpolitik.
Han vill istället se ett nytt system där dagens brukare blir kunder på en marknad. Den som vill ha ett alternativ till landstingets utbud ska få ett kontantstöd från Försäkringskassan som kan användas till inköp, anpassning och service av hjälpmedel. Ett sådant system skulle kunna bygga på samma modell som assistansersättningen, menar Ratzka.
– Jag tror inte att det skulle leda till högre kostnader eftersom det också skulle innebära en del besparingar. Bland annat tror jag att människor skulle ha sina hjälpmedel längre när det är de man själv har valt. Det kan man få belägg för att de hjälpmedel man själv har valt tar man bättre hand om och då håller de längre.
Andra fördelar är en större konkurrens på marknaden och snabbare produktutveckling när tillverkarna får direkt återkoppling från användarna istället för att gå via förskrivarna.
Den borgerliga regeringen genomförde försök och öppnade för ökad valfrihet i hjälpmedelsförsörjningen. Med så kallat fritt val av hjälpmedel skulle individens inflytande öka. En modell går ut på att den som har behov av hjälpmedel får en rekvisition från hjälpmedelscentralen som sedan kan användas hos privata företag på marknaden. Men detta är inte tillräckligt, anser Adolf Ratzka.
– Du kan inte åka till Singapore och köpa något på marknaden där. Jag undrar vad de menar med valfrihet? Med det här systemet kan du inte själv agera som kund på marknaden och bli erkänd som sådan. Det är fortfarande förskrivaren som är huvudpersonen.
Vad ser du för roll för förskrivarna och den professionella kompetensen i ditt system?
– De som är bra kan fortsätta sitt arbete som konsulter. Om jag känner mig osäker på vilken elrullstol jag behöver nästa gång ska jag kunna vända mig till en konsult som jag själv väljer.
Precis som med den personliga assistansen kommer hjälpmedelsersättningen att generera en marknad där företag kan erbjuda sina tjänster till den som står i begrepp att köpa ett hjälpmedel.
– Det kommer också att finnas behov av konsumenttidningar och hemsidor där man kan jämföra olika produkter på samma sätt som man idag kan göra när man köper en tvättmaskin.Idag har vi nästan ingen sådan information alls. Och i den mån det finns så riktar den sig till förskrivarna, säger Adolf Ratzka.