Rätt till hjälp när vallagen skärps

Ändringar i vallokalerna ska öka skyddet för valhemligheten. Väljare med funktionsnedsättning ska få hjälp att göra i ordning sina valsedlar.

Regeringen föreslår flera ändringar i vallagen för att stärka skyddet för fria och hemliga val och för att stärka väljarnas skydd vid röstmottagningen. Det handlar bland annat om att den som röstar ska kunna välja valsedlar i avskildhet. Hittills har valsedlarna placerats utanför röstlokalen där det har varit möjligt för alla att se vilka valsedlar en röstande väljer. 

En röstande som på grund av funktionsnedsättning inte kan göra i ordning sona valsedlar på egen hand ska kunna be om hjälp med detta från röstmottagarna. Det ska även vara möjlighet att ta hjälp av en annan person som man hellre vill det.

Lagändringarna ska träda i kraft 1 februari nästa år och kommer därför att få genomslag vid nästa års val till riskdag, region- och kommunfullmäktige.