Protesterar mot nedmonteringen av LSS

Den personliga assistansen står i fokus när DHR i Stockholms län idag manifesterar utanför riksdagen.

Sari Nykvist iklädd svart jacka och rosa halsduk. HOn sitter utomhus med en arkadgång i bakgrunden.
Sari Nykvist är ombudsman på DHR Stockholms läns distrikt. (Foto: Albert Martinsson)

Den personliga assistansen står i fokus när DHR i Stockholms län idag manifesterar utanför riksdagen.
– Vi vill uppmärksamma att nedmonteringen av LSS är ett brott mot artikel 19 i FN-konventionen. Nedmonteringen gör att vi inte kan leva självständigt och delta i samhället på lika villkor med alla andra, säger Sari Nykvist, ombudsman på DHR i Stockholms län. 
På fredagseftermiddagen genomför organisationen en manifestation för den personliga assistansen på Mynttorget, alldeles bredvid riksdagshuset i centrala Stockholm. Syftet är att nå ut till såväl allmänheten och till politikerna.
Sari Nykvist berättar att DHR i Stockholms län har många medlemmar som har  drabbats av åtstramningarna blivit av med personlig assistans. Hon är själv en av dem.
– Jag har blivit av med min personliga assistans efter att ha haft den i 18 år. Nu tillhör jag inte längre personkretsen, säger hon.
Vid manifestationen, som startar 13.30,  fokuseras på såväl föräldraskap. Bland talarna finns företrädare för DHR och Unga rörelsehindrade men även Vänsterpartiets partiordförande Jonas Sjöstedt.
– Han tog själv kontakt med oss och bad om att få tala. Det är klart att han får göra det. Vi vill ju nå ut brett, säger Sari Nykvist.
FAKTA Artikel 19
Rätt att leva självständigt och att delta i samhället är rubriken för artikeln i FNs konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Artikeln slår bland annat slår fast att konventionsstaterna erkänner lika rätt för alla personer med funktionsnedsättning att leva i samhället med lika valmöjligheter som andra personer och ska vidta effektiva och ändamålsenliga åtgärder för att underlätta att personer med funktionsnedsättning fullt åtnjuter denna rätt och deras fulla inkludering och deltagande i samhället.