Privat vårdföretag letade assistansfuskare

Vid Försäkringskassans pilotprojekt i Hässleholm övervakades personer som ansökt om assistans utan att de kände till det.

Vid Försäkringskassans pilotprojekt i Hässleholm övervakades personer som ansökt om assistans utan att de kände till det.
Under 27 timmar skrevs de assistanssökande in på sjukhus för att få sitt assistansbehov utrett av sjukgymnast, läkare, psykolog och arbetsterapeut. Vad de inte visste var att de övervakades även mellan mötena med de olika professionerna. All personal på sjukhuset hade uppgift att rapportera misstankar om simulering.
Experimentet som kallades Hässleholmsförsöket avslöjas av HD-Sydsvenskan som har granskat hur Försäkringskassan, Region Skåne och det privata vårdföretaget Bemce har jobbat för att ta fram en ny modell för behovsbedömning. Officiellt handlar det om att med hjälp av Teambaserade utredningar hitta en oberoende metod för att bedöma behov av assistansersättning men syftet har också varit att avslöja simulanter och fuskare, skriver tidningen.
”Skulle det vara så att du inte är sjuk, så är det lättare att glömma bort det om du är där i ett helt dygn än om du var där de tjugo minuter som man var hos doktorn när det förra intyget skrevs”, säger Ulf Hallgårde som är projektansvarig på Region Skåne och, enligt HD-Sydsvenskan, hjärnan bakom Hässleholmsförsöket.
Försöksverksamheten leddes av företaget Bemce som har tagit fram en egen checklista för att avslöja simulanter. Någon upphandling av verksamheten skedde dock aldrig och varken Region Skåne eller Försäkringskassan har ansökt om tillstånd från Etikprövningsnämnden.
Läs hela HD-Sydsvenskans artikel