Prisas för arbete med FN-konventionen

Samarbetsorganisationen Lika Unika ger sin årliga utmärkelse till en före detta handikappombudsman.

Porträtt av Lars Lööw
Lars Lööw får pris av Lika Unika.

Samarbetsorganisationen Lika Unika ger sin årliga utmärkelse till en före detta handikappombudsman.
Det är andra gången som Lika Unika delar ut sin utmärkelse som ska gå till en person som genom en extraordinär insats har påverkat utvecklingen för FNs konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Årets pristagare är Lars Lööw. Han är tidigare handikappombudsman och deltog i förhandlingarna som ledde fram till att konventionen blev verklighet.
”Lars Lööw har gjort en fantastisk och extraordinär insats för FN-konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning i Sverige”, skriver Lika Unika i motiveringen till priset.
Lars Lööw har även varit verksam inom det statliga bolaget Samhall och arbetat som vd för ett bemanningsföretag för ungdomar med kognitiv funktionsnedsättning.
”Han är den som tidigt, envist och tydligt påmint funktionshinderrörelsen och Sverige om att vi måste ta till oss, lära oss samt använda konventionen som verktyg. Det har han gjort såväl som Handikappombudsman som i alla sina efterföljande roller där han framhållit rättighetsperspektivet. Lars Lööw har varit och är ovärderlig för implementeringen av FN-konventionen i Sverige”, skriver Lika Unika.
I dag är Lars Lööw generaldirektör för Svenska ESF-rådet.