Personlig assistans inget skäl att neka bilstöd

Att en bilförare har personlig assistans är inte ett skäl att neka bilstöd till de anpassningar som krävs för att personen själv ska kunna köra bilen. Det konstaterar förvaltningsrätten i Stockholm i en färsk dom. 

En hand på en ratt som hanterar ett reglage.
Personlig assistans är inget skäl att neka anpassningsbidrag enligt förvaltningsrätten. (Foto: Eugene Sergeev/Adobe stock)

Att en bilförare har personlig assistans är inte ett skäl att neka bilstöd till de anpassningar som krävs för att personen själv ska kunna köra bilen. Det konstaterar förvaltningsrätten i Stockholm i en färsk dom. 
Förvaltningsrätten går därmed emot Allmänna ombudet för socialförsäkringen som 2017 överklagade ett gynnande beslut om anpassningsbidrag med hänvisning till att bilägaren har personlig assistans dygnet runt. Enligt ombudet skulle assistenterna kunna fungera som ständiga chaufförer och bilen skulle bara behöva anpassas så att ägaren kan åka med som passagerare.
I domen skriver förvaltningsrätten att vare sig förarbeten eller praxis ger svar på frågan om men att det övergripande målet med stöd till personer med funktionsnedsättning är att de ska kunna röra sig i samhället som andra och ha möjlighet till ett självständigt liv. Rätten kommer till slutsatsen att det inte finns något stöd för att neka en person anpassningsbidrag endast för att personen är beviljad personlig assistans i stor utsträckning. 
Läs mer: Han kan mista rätten att köra själv