Pensionärer vill ha tillgängliga studentbostäder

Studenter ska självklart kunna bjuda hem mormor eller farfar till nya lyan, anser Sveriges pensionärsförbund.

Studenter ska självklart kunna bjuda hem mormor eller farfar till nya lyan, anser Sveriges pensionärsförbund (SPF).
Organsationen har frågat sina medlemmar vad de tycker om några bostadspolitiska frågor. Mer än hälften av de svarande anser att nybyggda bostäder ska vara tillgängliga för äldre och personer med funktionsnedästtning även om det innebär högre pris eller hyra.
Frågan splittrar dock de äldre. Lite mer än var fjärde gamling tycker inte generell tillgänglighet är så viktigt.
Att kunna bo kvar i sin bostad och slippa flytta är annars det vikigaste kravet för äldre när de väljer bostad, visar undersökningen. Det näst viktigaste kravet är att bostaden kan anpassas efter olika behov och fungerar med rollator eller rullstol.
Sveriges Pensionärsförbund driver som ett av sina bostadspolitiska krav att bostadsbyggandet ökar och att det som byggs görs tillgängligt från början.
”En ung student vill väl kunna visa mormor eller farfar sin nya studentlya och då är det bra med hiss”, skriver i SPFs ordförande Christina Rogestam i rapporten (som går att läsa här).