Pengar ska minska väntan på merkostnadsersättning

Försäkringskassan får mer pengar för att korta handläggningstiderna för merkostnadsersättning.

Tre staplar med mynt i olika valörer.
(Foto: Jari Juntunen/Adobe Stock)

Försäkringskassan får mer pengar för att korta handläggningstiderna för merkostnadsersättning./p>

Sedan merkostnadsersättningen såg dagens ljus 1 januari 2019 har Försäkringskassan knäat under uppgiften att handlägga nya ansökningar. Sedan hösten 2019 har man i genomsnitt fått vänta åtta månader på besked. Detta gäller även de som tidigare haft handikappersättning men som på grund av förändrade förutsättningar fått den indragen. 

Försäkringskassan har förklarat de långa handläggningstiderna med att det gick kort tid från riksdagsbeslut till att den nya ersättningen infördes. Inspektionen för socialförsäkringen (ISF) har granskat införandet av den nya ersättningen. De menar också att Försäkringskassan inte har sett till att ha en tillräckligt stor kapacitet att hantera handläggningen när de nya stöden trädde i kraft. 

I budgeten inför 2021 avsätter nu regeringen och samarbetspartierna mer pengar till Försäkringskassan med syftet att bland annat komma till rätta med de långa handläggningstiderna och minska väntan på merkostnadsersättning och omvårdnadsbidrag.

Nästa år får myndigheten 120 miljoner kronor som dem även ska använda till att »öka kvalitet och rättssäkerhet« i handläggningen. Enligt överenskommelsen får Försäkringskassan även 100 miljoner kronor 2022 och 80 miljoner kronor 2023 för samma ändamål.

ANNONS Ruta med text och en bild. Bilden föreställer ett omslag av tidningen funktionshinderpolitik. Texten lyder: Vill du läsa mer? Bli prenumerant!